back to home dude

Ninja Cat

Ninja Cat

o grze Ninja Cat

Kon Ninja musi pokonać swoich wrogów! Unikaj przeszkody i ataki wroga! Skacz i atakuj go!