back to home dude

Galaxy Life

Galaxy Life

o grze Galaxy Life

Na odległej planecie Starlingów trwało wieczne święto..., aż pewnego dnia narodził się zły Starling, który spowodował chaos i zniszczenie na tej pokojowej planecie! Obroń planetę Starlingów przed atakami Firebita rozmieszczając wieże obronne i budując bazę. Czy potrafisz odeprzeć wrogie ataki na tę planetę?