back to home dude

Muddy Heights

Muddy Heights

o grze Muddy Heights

Bohater w tej grze musi natychmiast do toalety. Ale niestety, wszystkie toalety są zajęte. Stoi więc samotnie na trzydziestym piętrze. I w tej sytuacji jest tylko jedno możliwe rozwiązanie. Przepraszamy bardzo, ludzie!