back to home dude

Sniper Elite 1

Sniper Elite 1

o grze Sniper Elite 1

Przystąp do pracy jako strzelec wyborowy i postaraj się wyeliminować wszystkie cele! Skorzystaj z krótkiego opisu, żeby móc namierzyć cel i następnie odczekaj na odpowiedni moment do ataku!