back to home dude

Palisade Guardian 4

Palisade Guardian 4

o grze Palisade Guardian 4

Jako strzelec wyborowy masz za zadanie jak najszybciej wykończyć wszystkich wrogów. Jeżeli nie będziesz zbyt szybki, wtedy wrogowie zaatakują twoich sprzymierzeńców.