back to home dude

Laser Typing

Laser Typing

o grze Laser Typing

Piswz wskazane wyrazy na klawiaturze zanim dojda do fioletowej linii!