back to home dude

FunGamePlay Sudoku

FunGamePlay Sudoku

o grze FunGamePlay Sudoku

Sudoku było na topie w 2013 roku. A i teraz, po paru latach wciąż utrzymuje się w czołówce! Czyli, jest to bardzo popularna gra. Usiądź więc wygodnie i niech główka pracuje. Umieść liczny od 1 do 9 na polach. Od lewej do prawej i od góry do dołu