back to home dude

Car Park: Challenge

Car Park: Challenge

o grze Car Park: Challenge

Zaparkuj auto bez spowodowania stłuczki. Poszukaj jak najszybciej wolnego miejsca i uważaj, żeby nie zderzyć się z wózkami sklepowymi!