back to home dude

Operate Now: Heart Surgery

Operate Now: Heart Surgery

o grze Operate Now: Heart Surgery

Wykonaj jasno podane instrukcje operacji tak, żeby chłopiec przeżył i otrzymał nowe serce.