back to home dude

Long Bus Driver

Long Bus Driver

o grze Long Bus Driver

Czy jesteś odpowiednim szoferem? Zaparkuj długi autobus we wskazanym miejscu. Nie spowoduj żadnych strat i uważaj na ruch drogowy.