back to home dude

Fat Ninja

Fat Ninja

o grze Fat Ninja

Przedostań się przez poziomy starając się, żeby strażnicy nie uderzyli na alarm. Powal strażników na ziemię swoimi ruchami ninji i otwieraj drzwi przyciskiem "z".