back to home dude

Word Crush

Word Crush

o grze Word Crush

Word Crush to rodzaj krzyżówki, w której musisz odszukiwać i zaznaczać przekreślając słowa na planszy pełnej liter. Nowe litery zajmą miejsce przekreślonych. Na każdym następnym poziomie słowa będą coraz dłuższe!