back to home dude

Drop Blocks

Drop Blocks

o grze Drop Blocks

Oczyść całe pole poprzez klikanie na grupy przynajmniej trzech klocków tego samego koloru. Uważaj bo będą nadchodzić kolejne rzędy!