back to home dude

Cut The Rope

Cut The Rope

o grze Cut The Rope

Mały stworek o imieniu Om Nom jest głodny, a jedyne czym się żywi to cukierki! Dostarcz mu cukierka przecinając w odpowiedni sposób różne liny. Czy umiesz zebrać na każdym poziomie wszystkie gwiazdki?