back to home dude

Cut It

Cut It

o grze Cut It

Czy jesteś wielkim dzielnym drwalem? Nie? To tu możesz się nauczyć jak nim być. Potnij drewno na kawałki. Staraj się, żeby każdy kawałek był tej samej wielkości. Jeżeli wszystkie kawałki będą równe, wtedy dostaniesz więcej punktów!