back to home dude

Words Family

Words Family

o grze Words Family

Words Family to oryginalna łamigłówka słowna, w której musisz ułożyć klocki z literami na odpowiednich miejscach na planszy. Klocki nie tylko muszą do siebie pasować, ale dodatkowo litery umieszczone na klockach muszą w poziomie ułożyć się w angielskojęzyczne słowa. Im dalej dojdziesz, tym trudniejsza stanie się ta łamigłówka.