back to home dude

Oceaniczne kulki

Oceaniczne kulki

o grze Oceaniczne kulki

Układaj kulki w grupy po cztery w tym samym kolorze. Staraj się, żeby pole gry było jak najbardziej puste.