back to home dude

Gold Mine 2

Gold Mine 2

o grze Gold Mine 2

To miejsce, to kopalnia złota! Dosłownie. Ten górnik wypracował specjalną technikę pozyskiwania surowca. Mianowicie, rzuca on kilofem w ścianę. Niektóre surowce są twardsze i trudniejsze do zebrania. Nie uzyskasz ich rzucając jednokrotnie. Z ziemią pójdzie ci łatwiej. A cel końcowy? To oczywiście złoto.