back to home dude

World Domination

World Domination

o grze World Domination

Zagraj jako jeden ze światowych przywódców i przystąp do wojny z innymi krajami! Użyj środków dyplomatycznych, religijnych, propagandowych lub broni, żeby zyskać coraz więcej władzy. Czy osiągniesz ostateczny cel stania się najsilniejszym na ziemi?