back to home dude

The Last Shelter

The Last Shelter

o grze The Last Shelter

Rozmieść wieże w strategicznych miejscach zanim zaatakują wrogie stworzenia! Między atakami możesz szybko naprawić wieże lub też wzmocnić je! Czy będziesz umiał uwolnić tę planetę od potworów?