back to home dude

Yetisports Trash

Yetisports Trash

o grze Yetisports Trash

Pacnij biedne stworzenie maczugą i patrz jak daleko doleci! Staraj się jak najczęściej odbijać od min, a wtedy dotrzesz jeszcze dalej.