back to home dude

Traffic Command 2

Traffic Command 2

o grze Traffic Command 2

Kieruj ruchem drogowym tak, żeby nikt nie musiał zbyt długo czekać. Uważaj, żeby nie dochodziło do wypadków.