back to home dude

Tower of Presents

Tower of Presents

o grze Tower of Presents

Czy potrafisz równiutko ustawić paczki i zbudować gigantyczną wieżę z prezentów? Postaraj się klikać dokładnie w odpowiednim momencie, żeby wieża się nie przewróciła!