back to home dude

The Crime Reports: Badge of Honor Ep.1

The Crime Reports: Badge of Honor Ep.1

o grze The Crime Reports: Badge of Honor Ep.1

To twój pierwszy dzień w roli detektywa. Czas więc pokazać, co potrafisz. Współpracuj z partnerem i odszyfrujcie razem tajemnicę. Życzymy wam powodzenia. Będziecie go potrzebować.