back to home dude

Submachine 6

Submachine 6

o grze Submachine 6

Tym razem szybujesz w podziemnej windzie i nie możesz się z niej wydostać! Udaj się na poszukiwanie wskazówek oraz przedmiotów, które mogą ci się przydać w odnalezieniu drogi do wyjścia. Czy uda ci się wydostać z tej sytuacji?