back to home dude

Shell Shock! Match 3

Shell Shock! Match 3

o grze Shell Shock! Match 3

Połącz trzy lub więcej muszelek ze sobą, aby usunąć je z pola gry. Jeżeli ułożysz więcej niż trzy, otrzymasz specjalną muszlę za dodatkowe punkty. Każdy poziom ma swój określony cel i określoną ilość ruchów. Ciekawe, czy dojdziesz do końca tej gry?