back to home dude

Pracownik parkingu

Pracownik parkingu

o grze Pracownik parkingu

Postaraj się w określonym czasie zaparkować wystarczająco dużo samochodów, a następnie dostarczyć je z powrotem.