back to home dude

Paper Doors Escape

Paper Doors Escape

o grze Paper Doors Escape

Znajdź klucz i zanieś go do drzwi. W ten sposób otworzysz wyjście do następnego poziomu. Żeby znaleźć klucz czasem konieczne będzie przesunięcie przedmiotów.