back to home dude

Math Lines

Math Lines

o grze Math Lines

Strzelaj kulkami w taki sposób, aby suma dwóch kulek wyniosła 10. Uważaj przy tym, żeby kulki nie dotarły do końca.