back to home dude

Magic Figures

Magic Figures

o grze Magic Figures

Aby móc ukończyć poziom, musisz usunąć możliwie jak najwięcej kamieni o takim samym kolorze. Możesz osiągnąć ten cel powodując przybranie jednego koloru przez wszystkie kamienie. Ale uważaj, bo tylko podwójne kamienie mogą faktycznie zmienić kolor.