back to home dude

Gala Hotel

Gala Hotel

o grze Gala Hotel

Nareszcie znalazłaś robotę, o jakiej marzyłaś. Nareszcie pracujesz w hotelu, w którym zawsze chciałaś pracować. Ale tu ruch dzisiaj! Odbieraj telefon, słuchaj uważnie, czego sobie życzą goście i postaraj się o obsłużenie ich na pięciogwiazdkowym poziomie. Zarządzaj i postaraj się, żeby goście nie mieli powodów do skarg.