back to home dude

Command & Control: Spec Ops

Command & Control: Spec Ops

o grze Command & Control: Spec Ops

W tej obronie wież musisz postarać się, aby wrogie wojska nie dotarły do naszej bazy. Rozmieść swoich ludzi taktycznie na polu walki i nie pozwól wrogom podejść ani na krok do przodu. Jeżeli będzie to konieczne, zarządź atak sił powietrznych.