back to home dude

Classic Master Mind

Classic Master Mind

o grze Classic Master Mind

Sprόbuj w dziesięciu kolejkach złamać kolorowy kod dostępnymi kulkami. Każdy kolor może występować tylko raz. Przy czarnej kulce znajduje się dobra kulka na złym miejscu. Przy białej kulce znajduje się dobra kulka na dobym miejscu.