back to home dude

Call of the Ages

Call of the Ages

o grze Call of the Ages

Grupuj takie same obiekty. Masz trzy lub więcej w jednym rzędzie? Wtedy ten rząd zniknie i w jego miejsce pojawi się nowy. Czy potrafisz dostać się do zakazanego reliktu? Rozwiąż zagadkę i przejdź na następny poziom.