back to home dude

Bed & Breakfast 2

Bed & Breakfast 2

o grze Bed & Breakfast 2

Jesteś właścicielem pensjonatu rodzinnego. Dbaj dobrze o klientów i dawaj im to, o co proszą. Nie pozwól im zbyt długo czekać, bo tego nie lubią.