back to home dude

Zombie Impaler

Zombie Impaler

o grze Zombie Impaler

Aby rozegrać poziomy tej gry, musisz uśmiercić wszystkich zombich. Dostaniesz wtedy punkty. A chcesz jeszcze zarobić dodatkowe punkty? To postaraj się trafić zombich w głowę.