back to home dude

Wytwarzanie prądu

Wytwarzanie prądu

o grze Wytwarzanie prądu

Postaraj się poprowadzić prąd rozstawiając różne aparaty w odpowiednich miescach.