back to home dude

Wire Skeleton

Wire Skeleton

o grze Wire Skeleton

Za pomocą drucianego szkieletu możesz zobaczyć interaktywną symulację działania ludzkiego ciała. Użyj przycisków i suwaków, żeby dostosować poruszanie się szkieletu.