back to home dude

Wild Pistols

Wild Pistols

o grze Wild Pistols

Na dzikim zachodzie czają się bandyci. Ze swojej kryjówki wychodź tylko po to, żeby ich zastrzelić.