back to home dude

Wake Up The Box 5

Wake Up The Box 5

o grze Wake Up The Box 5

Użyj myszy do rysowania różnych figur i próbuj w ten sposób przewrócić pudełko tak, żeby się obudziło! Na późniejszym etapie będziesz też musiał użyć punktów obrotu lub rakiet!