back to home dude

Via Sol

Via Sol

o grze Via Sol

Grupa bogaczy postanowia w przyszłości porzucić ziemię i założyć kolonię na planecie Via Sol. Ty jesteś dowódcą, także zadbaj o to aby nowa kolonia dobrze się rozbudowała.