back to home dude

VDroid

VDroid

o grze VDroid

Najpierw robot dostanie lekcję, a potem zacznie się ciężka praca, bo musi się on obronić przed strasznymi wrogami.