back to home dude

Two Step

Two Step

o grze Two Step

Karty z kupki możesz rozłożyć na stole, ale nie ma na nim miejsca aby wyłożyć je wszystkie. Każdą kartę z żółtą konturą możesz przesunąć o jedno lub dwa pola wstecz na i położyć na karcie z tym samym symbolem lub kolorem. Spróbuj tak układać kupki aby nie zapełnić planszy na stole.