back to home dude

Tower Tank Destruction

Tower Tank Destruction

o grze Tower Tank Destruction

Obroń bazę przed wrogimi czołgami. Rozmieść broń i ściany w odpowiedni sposób. Podejdź do tego zadania strategicznie.