back to home dude

TNT Zombies Arsenal

TNT Zombies Arsenal

o grze TNT Zombies Arsenal

Rozmieść bomby i materiały wybuchowe w taki sposób, aby zlikwidować wszystkich groźnych i zakażonych zombich.