back to home dude

Those Numbers

Those Numbers

o grze Those Numbers

Czy potrafisz szybko liczyć? Próbuj jak najszybciej obliczyć sumę i następnie określ, czy podana odpowiedź jest prawdziwa, czy fałszywa. Postaraj się zdobyć najwyższy wynik!