back to home dude

The Zombie Show

The Zombie Show

o grze The Zombie Show

Jesteś prezenterem Zombie Show i twoim zadaniem jest dostarczyć rozrywki publiczności! Użyj myszy do uruchomienia rozmaitych przedmiotów i postaraj się, żeby wszystkie zombi zginęły w męczarniach. Czy potrafisz rozegrać wszystkie osiemnaście poziomów?