back to home dude

The Scorpion Box

The Scorpion Box

o grze The Scorpion Box

Przez moment twojej nieuwagi do żółwia twojej przyjaciółki podszedł skorpion. Musisz jak najszybciej pozbyć się skorpiona, zanim zaatkuje on żółwia. Rozejrzyj się po domu, czy leży tam gdzieś coś, co może ci pomóc.