back to home dude

The Company of Copperhill

The Company of Copperhill

o grze The Company of Copperhill

Nie pozwól diabłu uciec z potężnym podarkiem, który ukradł. Diabeł kieruje się w stronę góry, ale nie daj mu dotrzeć do szczytu. Na szczęście masz swoją drużynę Copperhill, która może ci pomóc, bo każdy twój przyjaciel ma inne zdolności. Bierz się szybko do roboty, zanim diabeł wejdzie na górę!