back to home dude

The Bunker

The Bunker

o grze The Bunker

Obroń swój bunkier przed wrogiem. Będą nadchodzić ze wszystkich stron więc musisz szybko reagować. Inaczej wróg przejmie kontrolę nad bunkrem.